2) Bezpečné pěší/cyklo spojení mezi Tehovem a Světicemi

podzim 2011: Snažíme se o zařazení plánu cyklostezky mezi Tehovem a Světicemi do Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje. Měla by navazovat na cyklostezku z Říčan a vést kolem nádraží ve Světicích a dále kolem světické hasičárny nedaleko potoka k Tehovu po kraji pole kolem Panského rybníka a dál až k čističce v Tehově, případně dál až na náves ke škole. Bohužel jsou zde problémy s majetkoprávními vztahy souvisejících pozemků, dále je třeba shody všech zúčastněných ohledně trasy a v neposlední řadě je zde samozřejmě finanční otázka. Jsme teprve na začátku dlouhé cesty.

podzim 2013: V současné době je trasa již v cyklogenerelu nově zařazena, budeme se snažit o získání podpory naší  obce i obcí v okolí a získat finančních prostředky na její realizaci. Zjišťujeme možnosti realizace chodníku mezi Tehovem a Světicemi, v obci úplně chybí spojení pro pěší z Hačálky do centra obce, třeba školní děti jsou tak odkázány na "taxikaření" rodičů, nebo chůzi pokraji silnice bez krajnice. To je rovněž jediná možnost i pro ty občany z Tehova, kteří chodí do Světic denně na vlak. Tento úsek silnice je také součástí Mikešovy cesty a tudíž je hojně využíván cyklisty. Ideálním řešením by podle nás byl chodník lemující silnici a/nebo cyklostezka ze Světic podél potoka k rybníku a dále k čističce, kterou by mohli využívat i pěší bez nebezpečí střetu s automobilem.

podzim 2015: Snažíme se prosadit do strategického plánu obce bezpečné pěší/cyklo spojení mezi centrem obce Tehov a Hačalkou.

2016: Strategický plán obce Tehov počítá s realizací cyklostezky jako s jednou z priorit, mimo jiné i díky tomu, že se podařilo v obou obcích prosadit realizaci společného školského obvodu pro 2. stupeň ZŠ. V obci Světice bude vybudován za spoluúčasti obce Tehov.